ಈ ಕೋಳಿಯ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ₹ 45/-, ಒಂದು ಕೆ‌.ಜಿ. ಮಾಂಸ ₹ 900/-… ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೀರಾ…! – Kannada Ap2tg – Kannada Ap2tg

https://kannada.ap2tg.com/kadaknath-chicken-specialities-kg-900-egg-45-rupees/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s